This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tên dự án:  SUNBAY PARK HOTEL & RESORT PHAN RANG
Chủ đầu tư:  Tập đoàn Crystal Bay cùng các đối tác
Vị trí:  Trung Tâm Công Viên Biển Bình Sơn, Đường Yên Ninh, Tp Phan Rang, Ninh Thuận
Quy mô: 8,3 ha – Mật độ xây dựng: 40%
 Loại hình sản phẩm:  Tổ hợp du lịch | Thương mai dịch vụ | Vui chơi giải trí & lưu trú
 Đơn vị Quản lý vận hành:  Crystal Bay Hospitality
 Bảo Lãnh & Hỗ Trợ Tài Chính:  MB Bank (Ngân hàng Quân Đội).